Het Donders Gezelschap voor Strabologie organiseert 1 keer per jaar een bijeenkomst met wetenschappelijke voordrachten en casuïstiek op het gebied van scheelzien/amblyopie.

Hiertoe organiseert het Gezelschap 1 keer per jaar een bijeenkomst. Tijdens de bijeenkomsten worden wetenschappelijke voordrachten gehouden en is er gelegenheid om casuïstiek te presenteren. Voor elke bijeenkomst wordt accreditatie aangevraagd bij de Nederlandse Vereniging van Orthoptisten (NVvO) en het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG). Het Gezelschap richt zich primair op het Nederlandse taalgebied (Nederland en Vlaanderen).

Het Gezelschap kent geen leden.

Ticket voor de bijeenkomsten staat open voor orthoptisten (in opleiding) en oogartsen (in opleiding) die zich bezighouden met onderzoek naar en/of behandeling van scheelzien/amblyopie.

Het Gezelschap kent geen formeel bestuur. De summiere inschrijfkosten dienen ter dekking van de kosten van de bijeenkomsten. De organisatoren van de bijeenkomsten ontvangen geen bezoldiging of onkostenvergoeding.

Donders gezelschap voor strabologie in cijfers

0 Jaar van oprichting

0 Aantal bijeenkomsten

0 Aantal deelnemers

Wie zijn wij?

L.J. (René) van Rijn

Oogarts Amsterdam UMC en OLVG

Anne-Marie Langenhorst

Orthoptist Amsterdam UMC

Rutger L.J. van Ruyven

Oogarts Franciscus Gasthuis / Oogziekenhuis Rotterdam

Saskia van Hulst

Orthoptist LUMC

Daisy Godts

Hoofdorthoptiste Universitair Ziekenhuis Antwerpen

Catherine Cassiman

Oogarts UZ Leuven

Bijeenkomsten

Alle bijeenkomsten

Contactgegevens

Contactgegevens