Aankomende event

Vrijdag 12 mei 2023

Het Dondersgezelschap voor de Strabologie zal op vrijdag 12 mei 2023 in het Sanadome te Nijmegen de bijeenkomst “Kan het ook iets anders zijn? Differentiaaldiagnostiek.” houden.

Inschrijving is gesloten

Het programma

9.00-10.00 Inloop

10.00 Opening door de voorzitter van het Donders Gezelschap, dr. L.J. van Rijn

-Dr. I.C. Notting, oogarts, LUMC Leiden

“Helpt de Mestinon niet of is er toch iets anders wat er speelt?”

-V. Verhorst, orthoptist en L. Groenveld, orthoptist, AmsterdamUMC

“Differentiaal diagnose uni- en bilaterale NIV parese”

-H. Janssens, orthoptist UZ Leuven

“Laagstand en partiële ptosis rechteroog; differentiaaldiagnose”

-M. ten Tusscher, UZ Brussel

“Differentiaal diagnostische overwegingen bij infantiel scheelzien”

12.15-13.30 pauze

-C. Hemptinne, oogarts UC Louvain

“Glioma in the fourth ventricle associated with Duane retraction syndrome”

-A. Groot, oogarts, RadboudUMC

“Monoculaire elevatiebeperking: kan het ook wat anders zijn?”

14.30-15.00 Theepauze

-L. J. van Rijn, oogarts AmsterdamUMC

“Differentiaal diagnose heavy eye, sagging eye, distance esotropie”

-L. Maillette de Buy Wenniger, oogarts en A. Langenhorst, orthoptist, AmsterdamUMC

“Differentiaal diagnose bij motiliteitsafwijking bij gemetastaseerd melanoom”

-L. Gouma, orthoptist OZR en L. Helmer, orthoptist OZR,

Quiz met bijzondere/speciale diagnoses en diagnostiek

-Casuïstiek

17.30 einde

Datum Vrijdag 12 mei 2023
Tijd 9.00
Locatie Sanadome, Nijmegen
Programma & inschrijving

Donders gezelschap voor strabologie

Het Donders Gezelschap voor Strabologie organiseert 1 keer per jaar een bijeenkomst met wetenschappelijke voordrachten en casuïstiek op het gebied van scheelzien/amblyopie.

Hiertoe organiseert het Gezelschap 1 keer per jaar een bijeenkomst. Tijdens de bijeenkomsten worden wetenschappelijke voordrachten gehouden en is er gelegenheid om casuïstiek te presenteren. Voor elke bijeenkomst wordt accreditatie aangevraagd bij de Nederlandse Vereniging van Orthoptisten (NVvO) en het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG). Het Gezelschap richt zich primair op het Nederlandse taalgebied (Nederland en Vlaanderen).

Het Gezelschap kent geen leden.

Ticket voor de bijeenkomsten staat open voor orthoptisten (in opleiding) en oogartsen (in opleiding) die zich bezighouden met onderzoek naar en/of behandeling van scheelzien/amblyopie.

De summiere inschrijfkosten dienen ter dekking van de kosten van de bijeenkomsten. De organisatoren van de bijeenkomsten ontvangen geen bezoldiging of onkostenvergoeding.

Recente bijeenkomsten

Organisatoren van de bijeenkomst

Over ons

Contactgegevens

Contact opnemen