Aankomende event

Voorjaar 2022

De volgende bijeenkomst zal naar verwachting plaatsvinden voorjaar 2022.

Exacte datum en onderwerp zijn nog niet bekend, ook is nog niet bekend of de bijeenkomst fysiek, digitaal of hybride zal zijn.

Houdt u deze website in de gaten voor actuele informatie.

Datum Wordt nog bekend gemaakt
Tijd Wordt nog bekend gemaakt
Locatie Wordt nog bekend gemaakt
Binnenkort meer informatie

Donders gezelschap voor strabologie

Het Donders Gezelschap voor Strabologie organiseert 1 keer per jaar een bijeenkomst met wetenschappelijke voordrachten en casuïstiek op het gebied van scheelzien/amblyopie.

Hiertoe organiseert het Gezelschap 1 keer per jaar een bijeenkomst. Tijdens de bijeenkomsten worden wetenschappelijke voordrachten gehouden en is er gelegenheid om casuïstiek te presenteren. Voor elke bijeenkomst wordt accreditatie aangevraagd bij de Nederlandse Vereniging van Orthoptisten (NVvO) en het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG). Het Gezelschap richt zich primair op het Nederlandse taalgebied (Nederland en Vlaanderen).

Het Gezelschap kent geen leden.

Ticket voor de bijeenkomsten staat open voor orthoptisten (in opleiding) en oogartsen (in opleiding) die zich bezighouden met onderzoek naar en/of behandeling van scheelzien/amblyopie.

Het Gezelschap kent geen formeel bestuur. De summiere inschrijfkosten dienen ter dekking van de kosten van de bijeenkomsten. De organisatoren van de bijeenkomsten ontvangen geen bezoldiging of onkostenvergoeding.

Recente bijeenkomsten

Mechanisch strabismus

DVD en mystery cases

200 jaar FC Donders

Ons bestuur

Over ons

Contactgegevens

Contact opnemen